Η αρχαιοελληνική πολεμική τέχνη που έγινε άθλημα με αγωνιστική πορεία 1000 περίπου ετών (648 π.χ- 3ο αι μ.χ)  τώρα και στον αθλητικό πολυχώρο “ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ”

Ο αρχιεκπαιδευτής αυτοάμυνας της ΕΛΑΣ  Άρης δίνει στους ασκούμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν το Παγκράτιον σε όλες του τις μορφές.

Και στην αθλητική – πολιτιστική του μορφή αλλά περισσότερο στην χρήση του ως τέχνη “αυτοάμυνας” .

Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες καθώς και παιδιά εφόσων συμμετέχουν στα μαθήματα και οι γονείς .

Επίσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα για αστυνομικό προσωπικό ,άνδρες ασφαλείας (security),κλπ.

Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη εμπειρία με πολεμικές τέχνες η τεχνοτροπίες αυτοάμυνας.

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα ασφαλείας των ασκούμενων και όλο το πρόγραμμα γίνεται υπό την αυστηρή επίβλεψη του εκπαιδευτή.