Το γυμναστήριο gymensomati διοργάνωσε ένα σεμινάριο για πρώτες βοήθειες